how the work of municipiality going now a days

good
99% (101 votes)
bad
1% (1 vote)
Total votes: 102
Nepali

तपाइलाई यस न‍.पा‍.को सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

राम्रो छ
100% (2 votes)
ठीकै छ
0% (0 votes)
नराम्रो छ
0% (0 votes)
Total votes: 2
Nepali